måndag 11 maj 2009

Virtuella charader

Kolla in bloggen Virtuella charader!
Den berör funderingar och upplevelser av Internet. Hur använder vi det och hur påverkar det våra liv? Internet som identitetsskapande, positiva och negativa aspekter.
Bloggen är en del i ett konstprojekt som ska ställas ut i utställningen Media Art på konsthallen i Trollhättan. De andra delarna får ni läsa mer om på Virtuella charader, är du du, är jag jag?

tisdag 5 maj 2009

Jonah: "Brainstorm"

Efter en väldigt lång och givande research samlades hela gruppen för en typ av "Brainstrom". Metoden vi använde heter 6-3-5, applicerat på vår grupp blev det 7-3-6. 7 står för antal deltagare, 3 för antal visioner/idéer per person och 6 för antal kommentarer av varandras idéer.
Vi fick alltså ihop 21 mycket bra idéer som var och än skulle vara värda att satsa på. Vi skrev ner likheter mellan dem som en mind map. Man kunde se en röd tråd under diskussionen av idéerna som gjorde att vi hittade en ny och bra vinkel på projektet.
Det här var väldigt givande och lärorikt. Det är en väldigt bra grund för det fortsatta arbetet.
Efteråt skapade vi en moodboard. Där klippte vi ut bilder och text ur tidningar och satte upp på väggen för att visualisera våra känslor om det här projektet. Jag tyckte det var väldigt kul och något som ökar det kreativa tänkandet.

lördag 2 maj 2009

Jonah: Research

Det är inte lätt att veta vart man ska börja. Inte vad man ska skriva här på min så kallade tankedagbok om projektet och vart man ska börja leta relevant information till projektet.

Det som är det viktigaste just nu är att ta reda på vem som ska använda vår artefakt och hur den ska användas. Båda delarna förutsätter varandra.
Sen är det knivig balansgång mellan sin egen vision och det som faktiskt går att genomföra. Mina högt svävande planer är att kunna översätta allt material som användaren vill lägga upp till det språk som den som laddar ner materialet använder, och det automatiskt och oberoende av om det är en ljud eller textfil.

Gruppdeltagarnas olika visioner ska på tisdag förvandlas till bra idéer som ska gå att applicera på det projekt som vi ska göra. Detta utifrån all insamlad information.
En del av min research är att ta fram bra metoder för just det här projektets designprocess.
 
Share