lördag 2 maj 2009

Jonah: Research

Det är inte lätt att veta vart man ska börja. Inte vad man ska skriva här på min så kallade tankedagbok om projektet och vart man ska börja leta relevant information till projektet.

Det som är det viktigaste just nu är att ta reda på vem som ska använda vår artefakt och hur den ska användas. Båda delarna förutsätter varandra.
Sen är det knivig balansgång mellan sin egen vision och det som faktiskt går att genomföra. Mina högt svävande planer är att kunna översätta allt material som användaren vill lägga upp till det språk som den som laddar ner materialet använder, och det automatiskt och oberoende av om det är en ljud eller textfil.

Gruppdeltagarnas olika visioner ska på tisdag förvandlas till bra idéer som ska gå att applicera på det projekt som vi ska göra. Detta utifrån all insamlad information.
En del av min research är att ta fram bra metoder för just det här projektets designprocess.

Inga kommentarer:

 
Share