fredag 4 december 2009

Veckans tanke 2: Sociala nätverk som verktyg i lärandet

Jag inleder med en fundering av sista frågan. Jag tror att väldigt mycket lärande sker via sociala nätverk utan att vi ens tänker på det, och tänker vi på det gör vi gärna det i smyg då vi kanske tror att det sättet att hitta information inte är lika rätt utifrån det traditionella sättet att inhämta kunskap. Vi är alltså inte medvetna om att vi hela tiden bidrar med olika erfarenheter och kunskaper över Internet.

Hur utnyttjar jag de nya möjligheterna som Internet erbjuder? Då jag läser det program jag går blir jag mer medveten om vad som pågår i Internets värld. Jag ligger nog över genomsnittet i att använda Internet i mina studier. T.ex. skriver jag denna blogg som en del av kursen vilket gör att jag kan dela tankar med andra klasskamrater, familj, vänner och alla som råkar navigera in på min sida. Dock finns det mycket jag inte utnyttjar och där tror jag mina kära medmänniskor som växt upp med Internet ligger några steg före i användningen. Återigen tror jag inte att vi är så medvetna över att vi faktiskt utöver kunskapsförmedling.
Jag delar heller inte med mig så mycket av min kunskap eller för den delen arbeten, skriftliga som bildliga. Många delar bilder och texter som fritt får återanvändas vilket bidrar till att inte återuppfinna hjulet igen. Jag är fascinerad över hur duktiga programmerare sprider sina kunskaper och arbeten vidare till oss andra att använda. Sen finns det mängder med tutorials i text, bild och videoform där man lätt kan sätta sig in i nya saker.
Allt detta förutsätter ett mer utvecklat kritiskt tänkande. Det ställer högre krav på dem som ska bedöma om man har kunskapen. I ett firare lärande blir det ju också till väldigt stor del vi.

Inga kommentarer:

 
Share