lördag 17 januari 2009

Lärkontrakt

Ett av de första inläggen i den här kursen som vi skulle posta på våran blogg var ett så kallat lärkontrakt där jag skabeskriva vilka nättjänster som jag vill fördjupa mig i samt vad min essä ska handla om.
Det har jag redan gjort en gång den 19:e november 2008, men då på min skolblogg. Läs?

Min distributionskedja består av att:
Blogga om videoblogg (vodcast)
Videoblogga om Internetcommunitys (MySpace, Facebook)
Myspacea/Facebooka om blogg.

Infallsvinkeln till essän kommer att vara ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, där jag kommer att utgå ifrån boken “Bilder av självet”. Identitet är ett nyckelord som jag kommer att använda. Jag applicerar även detta på min distributionskedja.
Förutom Bilder av självet kommer jag att leta upp en artikel om identitet i samband med internetanvändning.

Johansson, Thomas “Bilder av självet - Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället”, Stockholm 2002.

1 kommentar:

David sa...

Kommentaren jag fick då av min lärare var att jag saknade ett steg i min distributionskedja.
Läs kommentaren?

Jag har nu kompletterat detta med att det sista ska vara "facebooka/myspacea" om blogg.

 
Share