fredag 16 januari 2009

Tre perspektiv om digitala distributionsformer

I samband med kursen ska vi bl.a. titta på digitala distributionsformer utifrån tre perspektiv.


Nätverksperspektiv

Det här perspektivet är det jag hittills klarat av. Med hjälp av videoföreläsningar och strömmande video innehållande presentationer av olika nätverksinriktningar för distribution skulle vi sedan gruppvis svara på frågor om detta i ett gemensamt dokument på Google Docs.
Det var väldigt spännande och lärorikt att göra ett prov på detta sätt. Man fick en inblick i vad man kan göra och inte kan göra i ett gemensamt dokument.
Om man vill att någon annan ska ta vid eller skriva om något som man har påbörjat är det väldigt smidigt men att skriva precis samtidigt var lite svårt då man fick skriva om det man skrev ibland.


Tjänsteperspektiv

I samband med tjänsteperspektivet ska vi fördjupa oss inom tre distributionstjänster. Det ska vi göra genom att blogga om den första för att sedan fördjupa oss i den andra genom den första, därefter ska vi fördjupa oss i den tredje genom den andra.
Låter det flummigt kan ni läsa mer om det i kursguiden.


Användarperspektiv

Det tredje perspektivet ska vi ta reda på genom att skriva en essä. Min infallsvinkel till essän ska vara identitet och hur vi använder och kan använda de digitala distributionsformerna för att beskriva eller förställa sin identitet på Internet.

Perspektiven finns att läsa mer om i kursguiden.

Förutom perspektiven ska vi skriva en tankebok, den jag skriver i nu. Där kommer jag att samla tankar om kursen, innehåller och min egna lärprocess. Här kan du läsa mer om vad tankedagboken ska innehålla!
Vi ska dessutom diskutera veckans tanke som är publicerade på kursbloggen. Här jag inte riktigt förstått om jag ska kommentera på inlägget eller om jag ska publicera ett eget inlägg på min egna blogg. Jag ska höra mig för.

1 kommentar:

David sa...

Tänkte att jag skulle kommentera mig själv.
När jag skrev mitt inlägg om de tre perspektiven var första gången som jag fick en helhetsbild av kursen och om vad som jag ska göra.
Tänk att det kan vara så bra att skriva ner vad som ska göras. Jag blev liksom tvungen att ta reda på alla moment.

 
Share