torsdag 19 november 2009

Lärkontrakt DDB 2009/2010 (Version 1)

Ett av de första inläggen i den här kursen som vi ska posta på våran blogg är ett så kallat lärkontrakt där jag skabeskriva vilka nättjänster som jag vill fördjupa mig i samt vad min essä ska handla om. Att tänkta på under kursen!

Min distributionskedja består av att:
Blogga om videoblogg (vodcast)
Videoblogga om Internetcommunitys (MySpace, Facebook)
Myspacea/Facebooka om microblogg.

Infallsvinkeln till essän kommer att vara ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, där jag kommer att utgå ifrån boken “Bilder av självet”. Identitet är ett nyckelord som jag kommer att använda. Jag applicerar även detta på min distributionskedja.
Förutom Bilder av självet kommer jag att leta upp en artikel om identitet i samband med internetanvändning.

Johansson, Thomas “Bilder av självet" - Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället”, Stockholm 2002.
Wikipedia 2009 [Elektronisk], Blogg, Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg [2009-11-29].
Wikipedia 2009 [Elektronisk], Videoblogg, Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Videoblogg [2009-11-29].

Lärkontraktet kommer att kompletteras med en vetenskaplig artikel.

Inga kommentarer:

 
Share