tisdag 21 april 2009

Situerat, projektredovisning 21/4-09

Situering=sammanhang

"Det är skillnad om en läkare frågar om hur det är om vi möter honom i hissen än om han säger samma sak på vårduttagningen" (Säljö).

Olika förutsättningar för VAR
NÄR - Vissa saker kräver en viss stämning för att passa bra, t.ex. en skräckfilm ger bäst effekt på kvällen när det är mörkt.
VARFÖR
VEM

Sociokulturell
Att finnas och verka i olika situationer. Människan lär sig alltid i ett sammanhang.
För att lära sig mänskliga beteenden måste man vara bland människor.

Vi har vissa saker som styr oss. Är det helt rätt att akademisk utbildning har så stor genomslagskraft? Det kanske den inte har men vi befinner oss i ett sammanhang där det värdesätts högt och på så sätt passar bra in i sammanhanget.
Sen kan man ju ifrågasätta sammanhanget. Men då krävs det mycket jobb för att den synen ska ändras. Det finns djupt rotade kunskapstraditioner.

Etiska konsekvenser. Viktigt att fundera över.
Inbyggda maktfrågor.
  • etik
  • makt
  • genus
  • förhållningssätt


Fusklapp om situerat:

Inga kommentarer:

 
Share