måndag 6 april 2009

Tankar kring seminariet av kap. 4-5

OBS!
Detta inlägg kan vara lite knepigt att läsa, jag svävar ut!
Upplevelsen av att läsa detta inlägg är dock relativt.

Kunskap är makt? Är kunskap makt?
När ger det makt i så fall? Är det kunskapen i sig som ger makt eller är det hur man använder den? Kunskap i att utöva makt?
Bedragare? Kan manipulera.

Viktigt att sätta kunskap i sitt sammanhang. Olika sätt att se på kunskap i olika sammanhang.

Vi behöver exempel för att förstå.
KONKRETISERA!

Hur ska jag kunna förstå hur jag förstår när jag förstår att jag förstår eller inte förstår?
Hur ska jag kunna förstå att jag förstår när jag förstår eller inte förstår det jag förstår eller inte förstår?
Jag förstår inte riktig vad jag skriver men jag vet att jag förstår att jag förstår att jag inte förstår.

Vad händer om man inte förstår det man måste förstå för att kunna få godkänt i kursen?
Reflektera över vad som kan hända om man eller andra inte förstår.
Vi ska veta att det är svårt att tänka ut det som ska förstås. Fast det borde vi förstå eftersom i alla fall jag tycker det är väldigt svårt att tänka ut det.

Jag tror inte jag är i närheten av att förstå. Frågan är om jag någonsin kommer att göra det. Jag kan väl inte dra nytta av att någon annan tycker att jag förstår om jag inte själv gör det. Då är ju förståelsen av min förståelse relativ.

Om jag har förstått något av allt detta måste jag försöka konkretisera det. Eller ska jag konkretisera det jag inte förstår eftersom jag förmodligen inte förstår? Går det att konkretisera något som man inte förstår?

Förmodligen kommer jag inte att kunna konkretisera det i text. Kan inte slutresultatet i form av projektet vara den konkreta förklaringen på att jag har förstått.

Jag kanske har reflekterat över det som förväntas reflekteras över i mina tankar men att jag inte har kunnat få ut det i min text.

Nu har jag förstått en sak som jag tror jag kan förklara i text.
Att jag inte förstår vissa saker gör att jag förstår att andra kanske inte förstår mig. Vilket gör det lättare att sätta sig in i hur andra kan uppfatta saker, och att de förmodligen uppfattar det helt olika.

Alla lär sig inte det man ska lära sig i att läsa Säljö. Det kan vara bra att förstå att man lär sig olika och på olika sätt.

"Det är jobbigt att tänka jobbiga tankar"
"Hur kan vi göra det lättare, roligare och intressantare"

Inga kommentarer:

 
Share