tisdag 14 april 2009

Tankar kring seminariet av kap. 7-10

Språket är i ständig utveckling.

Det betyder att språket kommer att se annorlunda ut i framtiden och att det är vi som utvecklar det. Detta kan vara ha bra att ha med sig när vi går ut i våra projekt.

De orden är de enda jag tänker ägna kapitel 7-10. Jag ska istället reflektera över att kursens examinator inte var närvarande på seminariet. Vi blev inte ens meddelade att han inte kunde komma.

Vi har tidigare diskuterat lärarens roll i lärandet. Behöver det finnas en lärare för att vi ska lära oss något eller kan vi lära från varandra? Vid ett tillfälle frågade vår examinator vad som skulle hända på ett seminarium ifall att han inte dök upp.
Nu kom han inte och jag fick känslan av att det hela var ett experiment. Vad gjorde vi då? Vilket svar fick hans tidigare fråga? Efter att ha väntat en liten stund försökte vi att få igång diskussionerna. Lite trevande kom några tankar upp men rann ut i sanden. Istället för att köra seminariet utan examinatorn valde vi istället att gå in i våra för kursen projektgrupper. Förmodligen kände vi för att utnyttja tiden till att arbeta med projektarbetena.

Väl i våra grupper kunde vi faktiskt använda oss av litteraturen i kapitel 7-10. Kanske inte så det var tänkt att diskuteras i seminariet men istället användas praktiskt.
Vi hade faktiskt kunnat lösa seminariet själva då vi alla hade tankar om texten och diskussioner hade med all säkerhet uppstått på egen hand. Det gjordes ett val att jobba med grupperna istället. Inget fel i det tycker jag. För att genomföra projektarbetet måste vi ju faktiskt ha de kunskaperna som litteraturen ger oss för att bli godkända.

Att det inte blev några diskussioner i klassen visar hur djupt rotad den klassiska lärar/elevrelationen fortfarande är. Vi lär oss av läraren och ingen annan. I tidigare kurser och seminarium har vi dock väldigt ofta tagit upp andra lärsituationer som kan vara användbart för sitt lärande. Att man inte bara lär sig i skolan av en lärare utan även på fritiden genom att göra och genom att interagera med andra människor med olika kunskap och erfarenheter.

Jag tyckte att experimentet med att inte dyka upp var väldigt intressant och har skapat flera nya tankar.

3 kommentarer:

David sa...

Min kommentar om Anders inlägg om kapitel 7-10

Först måste jag berätta hur duktig du är som läser och skriver så mycket. Antar att du förutom av dina vänner ändå lär dig en hel del av litteraturen.
Jag håller helt med om att miljön är viktig och att man lär sig av sina kompisar. Det borde uppskattas och uppmärksammas mer, både i grundskolan och på högskolenivå.
Hur ska man då kunna påvisa sin kunskap? Ett prov kanske inte är rätt form för alla. Precis som en del lär sig mer av sina vänner än av litteraturen.

David sa...

Min kommentar om Emils inlägg om Jonah.

Jag håller med Lennarth. Nu kan det se ut som om jag spionerar, jag är ju faktiskt med i den andra gruppen. Men att lösa en uppgift genom att uppfinna hjulet på nytt är ju väldigt dumt och tidskrävande. Nu menar jag inte att jag ska sno dina tankar men de är intressanta och väldigt bra. Det hade varit som sagt varit dumt att inte dra nytta av vad andra tycker och tänker.
Ni får självklart ta del av mina tankar i ert arbete om de skulle vara av intresse.

David sa...

Vi har diskuterat kapitlen 7-10.

 
Share